6 tips voor een glasheldere explainer video

6 tips voor een glasheldere explainer video

2 juli 2020

De bedoeling van een explainer video of uitlegvideo, is potentiële klanten vertellen waarom je product/dienst belangrijk voor ze is en ze zo het gevoel geven dat ze dit nodig hebben. 

Explainer video’s worden vaak gebruikt op homepages van websites, social mediakanalen en beurzen, en zijn zo vaak de eerste kennismaking van potentiële klanten met je bedrijf. Het is dus van belang dat deze video’s niets aan toeval overlaten.

Neem de volgende tips als uitgangspunt en vergroot de kans dat kijkers zich je explainer video blijvend herinneren!

Een explainer video is een korte video

Zoals eigenlijk voor bijna iedere bedrijfsmatige video geldt, is een explainer video van korte duur.  Je wil dat mensen de hele video bekijken en om de aandacht vast te houden, probeer je in zo’n kort mogelijke tijd op een zo helder mogelijke manier te vertellen welk probleem je product/dienst oplost voor potentiële klanten.

Zeker omdat je in een explainer mensen aan het einde van de video wil vertellen wat ze moeten doen – een telefoonnummer bellen, een website bezoeken, een e-mail sturen, enzovoort – maak je de video best niet langer dan 60 à 90 seconden.

Maar hoe kun je nu in zo’n korte tijd een goed beeld schetsen van je dienst of je product?

De doelgroep is je uitgangspunt

Je wil betrokkenheid creëren bij mensen.  Dat betekent dat ze zich moeten herkennen in je verhaal.  Begin je video dan ook altijd met het uitleggen van het probleem van je doelgroep. Als je begint met het probleem, kunnen mensen zich daaraan spiegelen en houd je hun aandacht vast. Ze willen namelijk weten welke oplossing jij voor hun probleem hebt.

“Dit is Marie, Marie heeft weinig tijd om te koken. Ze wil echter wel graag gezonde en gevarieerde maaltijden op tafel zetten.”

What’s in it for me? Wat los jij voor me op? Wie ben je? Waarom heb ik je nodig?

Welke oplossing bied jij?

Het vertellen van je oplossing is de volgende stap. Door kort te benoemen wat je oplossing voor het probleem is, trigger je je potentiële klant om te blijven kijken. Hij of zij wil namelijk weten hoe je dat dan concreet doet.

“Laten wij nu dé oplossing hebben voor Marie: gezonde maaltijden aan huis geleverd. Wij leveren de recepten en ingrediënten, al wat Marie nog moet doen is de maaltijd klaarmaken.”

Hoe gaat dat in zijn werk?

Na het presenteren van je oplossing, kun je uitgebreider vertellen hoe je dit concreet doet. Hier begint dus de feitelijke uitleg. Refereer hierbij met regelmaat naar het probleem van je doelgroep en benoem de voordelen die men behaalt met het afnemen van je product/dienst.

“Hierdoor voorkom je bezoekjes aan de supermarkt en lange wachtrijen aan de kassa. Meer tijd om te besteden aan je hobby’s.”

Call-to-action

Na het presenteren en uitgebreider vertellen van je oplossing, wil je mensen vertellen wat ze moeten doen. Vergeet dus zeker geen call-to-action op het einde van je explainer video.
Je moet mensen concreet wijzen op de volgende stap die ze moeten nemen. Ook wanneer mensen nog niet zover zijn dat ze je product willen afnemen, is het van belang ze al te wijzen wat ze moeten doen wanneer ze wel zover zijn.

Praktisch

Wat we je hierboven hebben uitgelegd is de rode draad die een goede explainer video bevat:

 • identificeer de doelgroep en het probleem;
 • presenteer de oplossing;
 • vertel hoe dit concreet in zijn werk gaat;
 • vertel mensen wat ze moeten doen door middel van een Call to Action.

Om deze rode draad concreet uit te werken, kun je voor jezelf een vragenlijst opstellen en deze invullen. Zeker wanneer je direct betrokken bent bij je product/dienst, is het soms lastig je in je doelgroep te verplaatsen en alle voordelen te benoemen. Zaken die voor hen belangrijk zijn, zijn voor je misschien een vanzelfsprekendheid omdat je er zoveel mee bezig bent. Een vragenlijst biedt je houvast bij het uitwerken van het script. 

Enkele vragen die je voor jezelf kunt beantwoorden:

 • Wie is je doelgroep?
 • Welk concreet probleem heeft je doelgroep?
 • Welke oplossing heb jij voor die doelgroep?
 • Hoe werkt die oplossing concreet?
 • Wat zijn de belangrijkste voordelen die deze oplossing biedt voor je doelgroep?
 • Op wat voor manier wil je communiceren naar je doelgroep: formeel of informeel?
 • Welke sfeer wil je weergeven in de video?
 • Ga je humor gebruiken?
 • Wil je een video met ‘echte’ mensen of verkies je een geanimeerde explainer video?
 • Welke call-to-action wil je meegeven na je video?


Vanuit deze vragenlijst kun je beginnen met het schrijven van een script (of dit laten schrijven).

Met een goed doordacht script wordt het maken van je video stukken eenvoudiger.

Hou bij het uitwerken van het script rekening met het volgende:

 • Hou het simpel. Mensen moeten zich achteraf nog herinneren waar het over gaat.
 • Hou het kort. Probeer niet teveel tekst in die 60 of 90 seconden te ‘proppen’. Laat wat stiltes tussen teksten zodat mensen kunnen laten bezinken wat er daarnet verteld is.
 • Bespreek vooral de voordelen in plaats van de producteigenschappen. (hyperlink blog productvideo)  Wat levert het de klant op?
 • Humor werkt altijd. 

Een topvoorbeeld van een explainer is en blijft deze : kort, krachtig, grappig maar vooral : duidelijk!

Tijd om een heldere explainer video te maken en hulp nodig van een professionele partner? Bij MOTCHA  kunnen wij je ondersteunen in het gehele proces of delen van dit proces. Van idee over productie tot de nazorg en analyse, ons team staat je graag bij!